Vissza a Informácie -re

Szállítás és fizetés

4 min.

5. Szállítási feltételek

5.1.  Az áruk értékesítése az eladó elektronikus áruházának honlapján található, megjelenített minták, katalógusok, típuslapok és mintakönyvek szerint történik. A leszállított áruk minimális szavatossági ideje több mint 2 hónap a lejárati dátum előtt. Rövidebb szavatossági idő esetén az eladó a kiszállítás előtt telefonon vagy e-mailben felveszi a vevővel a kapcsolatot, és csak a vevő hozzájárulása után szállítja ki az árut.

5.2.  Az eladó köteles a vevő megrendelését teljesíteni és az árut a vevőnek átadni az árunak az áru szállítója vagy gyártója által az eladóhoz történő átadásától számított 30 napon belül.

5.3.  A vevő köteles az árut az eladó által a vevő megrendelésének elfogadásában megjelölt helyen átvenni. Az eladó késedelmes áruszállítása esetén az eladó jogosult az áru szállítási határidejét egyoldalúan, akár többször is meghosszabbítani, amelyről az eladó visszaigazolást ad ki a vevőnek. Abban az esetben, ha a vevő az adásvételi szerződésben meghatározott határidő lejártát, a megrendelés kötelező érvényű elfogadását vagy az eladó által egyoldalúan meghosszabbított határidő lejártát követő 7 napon belül nem veszi át az árut, az eladó jogosult tárolási költséget felszámítani a vevőnek. 1,00 € díj az áruk tárolásának minden napjára. Az áru átvételének napjától számított 14 nap elteltével az eladó jogosult elállni az adásvételi szerződéstől és az árut harmadik félnek eladni. A megállapodás szerinti áru harmadik félnek történő értékesítése után a vevő által a megállapodás szerinti áruért fizetett előleg teljes összegében beszámításra kerül a kötbérbe, amelyet a vevő köteles az eladónak megfizetni.

5.4.  Az eladó jogosult felkérni a vevőt az áru átvételére az adásvételi szerződésben megállapított határidő lejárta előtt.

5.5.  Az eladó elektronikus áruházának honlapján található katalógusokban, tájékoztatókban és egyéb dokumentumokban szereplő áruk súlya, méretei és egyéb adatai nem kötelező érvényű adatok.

5.6.  Az áru átadási helye az eladó által a megrendelés elfogadásában megjelölt hely, hacsak a szerződő felek az adásvételi szerződésben másként nem állapodnak meg.

5.7.  Abban az esetben, ha az eladó az árut a vevő által az adásvételi szerződésben meghatározott helyre szállítja a vevőnek, a vevő köteles az árut személyesen átvenni, vagy gondoskodni arról, hogy az árut az általa meghatalmazott személy vegye át. távolléte esetén az adásvételi szerződésben meghatározott árut átvenni és az áru szállítási és átadási jegyzőkönyvét aláírni. Az adásvételi szerződésben meghatározott áru átvételére jogosult harmadik személy köteles az eladónak benyújtani az adásvételi szerződés eredeti vagy másolati példányát, valamint az áru fizetését igazoló dokumentumot, valamint írásbeli meghatalmazást. Ha a vevőnek az adásvételi szerződésben meghatározott helyen való távolléte miatt az áru megismétlésére van szükség, minden felmerülő költség a vevőt terheli, különös tekintettel az áru ismételt rendeltetési helyre történő szállítására. az adásvételi szerződésben és a jelen általános kereskedelmi feltételek jelen cikkének 2. pontjában meghatározott mennyiségben raktározni. Az áru az árunak a megrendelés kötelező érvényű elfogadásában megjelölt címre történő kézbesítésének pillanatában minősül kézbesítettnek, illetve az áru vevő általi fizikai átvételének időpontjában. meghatalmazott képviselője által, vagy az áru átvételének megtagadásával, amit a fuvarozó az áru átadásáról és átadásáról szóló jegyzőkönyvben feltüntet.

5.8.  A vevő köteles a szállítmányt, azaz az árut, valamint annak csomagolását a kiszállítást követően haladéktalanul ellenőrizni. Ha a vevő észleli, hogy az áru vagy az áru csomagolása mechanikai sérülést szenvedett, köteles erről a fuvarozót értesíteni, és jelenlétében ellenőrizni az áru állapotát. Az áru sérülése esetén a vevő köteles feljegyzést készíteni az áru sérülésének mértékéről és jellegéről, melynek helyességét a fuvarozó igazolja. Az így elkészített és az eladónak átadott jegyzőkönyv alapján az eladó utólagosan biztosíthatja az áru hibájának elhárítását, az áru árengedményét, vagy az áru javíthatatlan hibája esetén a vevőt új áruk.

5.9.  A vevő jogosult arra, ha az eladó az árut az 5.2. pontban meghatározott határidőn belül nem szállítja ki. Üzleti feltételek az adásvételi szerződéstől való elállásra és az eladó köteles a vételár már kifizetett részét az adásvételi szerződéstől való elállás kézbesítésétől számított 30 napon belül a vevőnek a vevő által megjelölt számlájára készpénz nélküli átutalással visszaküldeni.

A regisztráció előnyei
Lehet, hogy érdekel
A regisztráció előnyei